Fikirsel Üretimin Mekanizmaları
Adem Kulaberoğlu

Adem Kulaberoğlu

Yazan
  • Instagram
  • LinkedIn

Fikirsel Üretimin Mekanizmaları

03 Haziran 2020 - 09:00

Değerli Okur,

Hayatın var olma sürecinin akabinde tüketim işlevi kendini göstermeye başlamış, gelen'eklerin de katkısıyla büyük bir hacme ulaşmıştır. Nüfusun ve kalitenin artışıyla tüketim faaliyetlerindeki büyüme üretim faaliyetlerini de düzenlemeyi ve disipline etmeyi gerekli kılmıştır.

Ürün denince kaynaklar üç değeri işaret etmektedir. Bunlar mal, hizmet ve fikirdir. Üretilen mallar ekseriyetle fabrika veya şantiye ortamında üretilmektedir. Her üretim katma değerdir. İktisadi ve sosyal olarak bir boşluğu doldurur. Üretilen hizmet ise mal yerine çoğunlukla muameleyi ifade eder. Her geçen gün hizmet sektörünün değeri artmaktadır.

Peki ya fikir! Kimdir fikir üreticileri. Hangi fabrikada üretilir bu ürün, nasıl artar nasıl azalır, hiç düşündünüz mü?

***

En gencinden en yaşlısına toplum dinamikleri temelde insan ve insani değerler için söylem üretirler. Bilimin ve teknolojinin ilerlemesi hayatın her alanında değişime yol açmıştır. Bu değişim fikir üretme mekanizmalarını da elbette hissesine düşen ölçüde etkileyecektir. Lakin değişmeyecek tek husus fikrin evrensellik ilkesiyle bağdaşmasıdır.

Evrensel değeri olmayan fikir, değerli bir fikir değildir. Fikrin sunduğu öğreti, bütün insanlığı kapsayacak nitelikte olmasıyla insani bir boyut elde edip kendine anlam kazandırır. Fikir sahibi evrensel değerleri çok iyi bilip üstüne insanlığın faydası adına bir değer koyabilmelidir. Katma değerler söylemler üzerinden de oluşturulmalıdır.

İdeolojilerden üretilen söylemler grupların kendi içindeki konsolidasyonundan başka bir şeye yaramaz. Grupları birbirinden uzaklaştırır. Ortak değerleri işaret etmek gruplar için ütopya gelebilir fakat mesele insanlığın faydası ise muhakkak ortak değerler galip gelecektir. Ortak değerleri işaret eden evrensel nitelikte fikirlerin oluşacağı ortamları hazırlamak toplum için önemli bir görevdir.

Fikir ithalatı yerine neden fikir ihracatı yapamıyoruz? Örneğin sinema dünyasında birçok dizi ve film senaryoları dışarıda üretilmiş. Dışarıdan alınan yarışma programları insanlığın ruhuna daha çok sesleniyor. Toplumumuzun yapısı gelen’ekler ile şekilleniyor. Bu ekleri evrensel bir anlayışa sahip olmadığımızdan biz ekleyemiyoruz. Evrensel anlamda anlayışsızlık fikir ihracatı yapamayıp ülkemize katkıda bulunamamamıza sebep oluyor.

Toplumun, değerli fikirler üretebilmesi için u’mutlu olması azımsanmayacak bir öneme sahiptir. Toplum ya bugün mutlu olmalıdır ya da geleceğe dair umutlar beslemelidir. Bugün mutlu olmasına olanak sağlayacak ve geleceği umut etmesine fırsat verecek yeğene değer toplumun, içinde hayatını sürdüren bireylere bahşettiği özgürlük duygusudur. Özgürlük ise yalnızca fırsat eşitliğinin var olduğu adıl topraklarda yaşamını sürdürebilen bir fidandır.

***

Değerli Okur,

Toplumun ihtiyaç duyduğu söylem veya fikirler düşünürlere toplum dinamiklerinin sahip çıkması ile hayat bulabilir. Yani toplum ancak özgürlük anlayışı ile kendini inşa edebilir. Bu anlamda fikir ve söylem üreticilerinin yenilikçi ve özgürlükçü anlayışının önü toplum tarafından asla tıkanmamalıdır. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum